Begravningsbyrå i Stockholm

Välkommen att boka möte med oss. Vi är en begravningsbyrå som prioriterar värdighet vid varje begravning.

Vi anser att bearbetning av sorg är en del av begravningsbyråns viktigaste uppgifter.

Begravningsbyrå Stockholm

Det blir lätt stressigt och lite chockartat när någon nära avlider och du själv, som är mitt i sorgen, måste ta del i begravningsplanering m m. Kanske är du ensam och känner att det blir för mycket av allting samtidigt som du vill ägna dig åt sorgebearbetning.

Försök att sortera tankarna och planera för vad som bör göras först. Ta gärna hjälp av andra anhöriga eller vänner.

 

Här följer några små råd.

Det är vanligt att ”ta farväl” av den avlidne i samband med dödsfallet. På sjukhus och vårdinrättningar hjälper oftast personalen till med att iordningställa den avlidne för ett sista avsked. I andra fall är det något en begravningsbyrå kan hjälpa till med. Ett sista farväl bör ske så fort som möjligt med anledning av att kroppen snabbt förändras. I första hand ska du låta dina egna känslor avgöra om du vill ta ett sista farväl eller inte, men lyssna också på sakkunnigas rekommendationer när de ber dig avstå. Det finns oftast en välgrundad anledning till deras ställningstagande.

Anhöriga och nära vänner bör underrättas om dödsfallet. Tycker du att den processen är jobbig ska du inte tveka om att ta hjälp från någon som kan göra detta i ditt ställe. Dessa samtal kan också vara en del i sorgearbetet, då det kan kännas befriande att få dela sorgen med andra.

När du känner tiden mogen för att börja planera begravningen ska du kontakta en begravningsbyrå. Där får du hjälp och råd med hur du ska förhålla dig till olika saker och skeenden. Det finns många begravningsbyråer i Stockholm. Du ska välja en begravningsbyrå där du kostnadsfritt kan få råd och anvisningar om begravningsförfarandet. Bland Stockholms alla begravningsbyråer är det ett fåtal som inte ger gratis rådgivning. Förhör dig om detta innan ni bokar möte.

 

Sjukvårdens åligganden

En avliden ska alltid dödförklaras av en läkare. Läkaren utfärdar ett dödsbevis vilket ska registreras hos Skatteverket.

Det åligger också sjukvården att kontakta anhöriga i den mån de inte redan känner till dödsfallet. Ofta är anhöriga närvarande när någon avlider.

Om dödsfallet sker i hemmet eller på någon annan plats som inte är en vårdinrättning ska läkare tillkallas för att konstatera dödsfallet. Ring till Vårdguiden på telefonnummer 1177. Där får du hjälp med vad du behöver göra. Vid dödsfall på annat ställe än vårdinrättning är det vanligt att kroppen obduceras.

Efter det att anhöriga getts möjlighet att ta farväl av den avlidne transporteras kroppen till ett bårhus.

Inom Stockholms län finns en bestämmelse från Länsstyrelsen i Stockholms län om att en kropp som blir liggande i mer än tio dagar ska balsameras. Betalningen för detta faktureras dödsboet. Begravningsbyråerna tar inte på något sätt del i balsameringen utan detta sker helt inom sjukvården.

När processen fortskridit till detta stadium tar de anhöriga över genom en begravningsbyrå.

Begravningsbyrå tipsar

Kostnader som kan undvikas

I samband med en begravningsbeställning är det lätt hänt att beställaren rekommenderas produkter, som inte är nödvändiga för en begravning utan får betraktas som lite utöver det vanliga. Nedan följer några exempel på kostnader som kan undvikas.

Exklusiva kistor. Det finns fina kistor till moderata priser.

Ytterligare avskedstaganden när detta redan gjorts på vårdinrättning etc.

Exklusiva urnor.

Tryckta program.

Överdåd med blommor.

Exklusiva gravstenar.

Vi är verksamma över hela Stockholms län

 

Begravningsbyråernas uppgift är att vara dödsboet behjälpligt i samband med arrangemanget av begravningsceremonin samt i kontakter med myndigheter och andra i begravningssammanhang involverade parter. Boka en tid hos vår välrenommerade begravningsbyrå. Hos begravningsbyrån får du råd och tips om hur ni bäst går tillväga för att utföra era specifika önskningar.

Ni behöver inte förbereda er i förväg. Vår begravningsbyrå förklarar de olika alternativ som finns vad avser begravning, gravsättning etc. och vägleder er utefter era önskemål. Begravningsbyråns uppgift är också att ta fram alla de handlingar som behövs i samband med begravning och gravsättning. Oftast räcker det med ett besök hos begravningsbyrån. Resterande kontakt kan ske via telefon, post och e-post.

 

Vid ett besök hos vår Begravningsbyrå i Stockholm

 

Hos vår begravningsbyrå inleder vi med att fika och kallprata lite. När sedan tiden känns mogen börjar vi tala om vilka olika begravningsalternativ som finns. Oftast känner de anhöriga redan på plats hur de önskar ha sin ceremoni. I annat fall bestäms det lite senare. Det gäller att inte fatta några förhastade beslut. I maklig takt går vi igenom följande huvudpunkter:

 • Kyrka kapell etc. samt förslag på dag och tid
 • Begravningstyp: Jord- eller kremationsbegravning
 • Val av lämplig kista
 • Kistdekoration (blommor eller bårtäcke)
 • Handbuketter och andra blommor
 • Eventuellt val av urna
 • Utformning av annonser
 • Musik och ev. musiker och/eller solister
 • Minnesstund (plats och förtäring)
 • Begravningsplats och typ av grav
 • Ev. gravsten eller textkomplettering
 • Ev. hjälp med bouppteckning
 • Pris (hos oss får du alltid prisuppgift innan du bestämmer dig)

Kontakta oss för ett möte, vi är en begravningsbyrå som besitter en genuin erfarenhet av begravningar i Stockholm, Vasastan/ Östermalm.

Vi är begravningsbyrån som behandlar våra kunder med omsorg.

Denna sida är skapad samt optimerad av Flighton AB