Praktisk hantering av dödsboet

 

Har den avlidne haft djur är det viktigt och bråttom att se till att dessa blir omhändertagna på ett fullgott sätt. Fordon vilka parkerats på gator eller liknande bör också tas omhand (speciellt i stockholmsområdet) för att undslippa onödiga parkeringsavgifter etc.

Kasta eller ta hand om färskvaror, så dessa inte blir gamla.

Avbeställ abonnemang, prenumerationer och medlemskap.

Ta hand om all post samt begär eftersändning om ingen regelbundet kan ta hand om den avlidnes post.

Betala den avlidnes räkningar om medel finns i dödsboet. Tänk på att alltid se till att det finns medel kvar till begravningskostnaderna. I annat fall blir beställaren betalningsskyldig.

Den avlidnes räkningar betalas från dennes konto genom att räkningarna lämnas in på den avlidnes bankkontor av den som handlägger dödsboet eller någon särskild utsedd person. Dödsfallsintyg ska visas upp för bankpersonalen. Vårdnadsintyg, som utfärdas av begravningsbyråer, underlättar också hanteringen. Begravningsbyråerna kan också tillhandahålla Dödsfallsintyget.

 

Vi hjälper till med bearbetning av er sorg

Vi reagerar mycket olika på dödsbud. Några klarar av sitt sorgearbete på egen hand eller med hjälp av anhöriga och vänner. Andra behöver hjälp med sorgbearbetningen från mer professionellt håll. Hos Stockholms läns landstings ”Vårdguiden”, telefon 1177 eller hemsida http://www.1177.se/Stockholm/ finns möjligheter att få rådgivning. Inom Stockholms län rekommenderar vi från vår Begravningsbyrå också Svenska kyrkans diakoniverksamhet.

dödsbo