Begravning i Stockholm - Cardells Begravningsbyrå AB

Vår Begravningsbyrå genomför begravningar och upprättar bouppteckningar och testamenten. Begravningsbyrån har sitt kontor i Stockholm men är verksam över hela Stockholms län.

Vår Begravningsbyrås målsättning är att ge kunderna en så personlig och fullgod service att de ska känna sig som hemma när de besöker begravningsbyrån. Att planera en begravning är i sig ett stort stressmoment. Hos vår Begravningsbyrå får ditt besök och din planering ta den tid du behöver för att allt ska kännas bra och utan att det för den skull behöver kosta något extra.

I de flesta fall vill den som planerar en begravning sitta ner i en lugn miljö och få rådgivning om de olika alternativ som finns. I andra fall vill beställaren göra allt via telefon eller via e-post. Hos vår Begravningsbyrå väljer du själv hur du vill utföra din beställning. Inom Stockholms län gör vi hembesök mot en rimlig kostnad.


Vi tar alltid hänsyn till dina önskemål när vi planerar för en begravning

Vår Begravningsbyrå genomför både borgerliga begravningar och begravningar enligt de flesta trossamfunds statuter inom Stockholms län. När någon avlider är det obligatoriskt att den avlidne läggas i en kista och körs till en begravningsplats eller ett krematorium samt gravsätts. Allt annat kring en begravning är frivilligt.

Den vanligaste begravningsformen är en kyrklig ceremoni med kista och efterföljande kremation. I Stockholm börjar det dock bli alltmer vanligt att en begravningsakt med urna följer efter kremationen. En sådan begravning känns oftast inte lika tung för de anhöriga. Det är dessutom möjligt att hålla begravningsceremonin på platser där det inte fungerar med en kistbegravning. Vi på vår Begravningsbyrå rekommenderar en begravningsceremoni med urna.

begravning

 

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Vi ser varje begravning som en unik ceremoni  

Begravningsbyråernas uppgift är att vara dödsboet behjälpligt i samband med arrangemanget av begravningsceremonin samt i kontakter med myndigheter och andra i begravningssammanhang involverade parter. Boka en tid hos en välrenommerad begravningsbyrå. Hos begravningsbyrån får du råd och tips om hur ni bäst går tillväga för att utföra era specifika önskningar. Därför behöver ni inte förbereda er i förväg. En bra begravningsbyrå förklarar de olika alternativ som finns vad avser begravning, gravsättning etc. och vägleder er utefter era önskemål. Begravningsbyråernas uppgift är också att ta fram alla de handlingar som behövs i samband med begravningen och gravsättning. Oftast räcker det med ett besök hos begravningsbyrån. Resterande kontakt kan ske via telefon, post och e-post.

 

Bouppteckning

Vår Begravningsbyrå utför bouppteckningar till fast pris när arbetstiden inte överstiger åtta timmar. Vid mer tidskrävande fall tillämpar vi timtaxa efter den åttonde timmen. Samma princip tillämpas vid arvskifte. I normalfallet är åtta timmar tillräckligt för att färdigställa en bouppteckning.


Testamente

Vår Begravningsbyrå hjälper enskilda eller par att upprätta testamente. Vi rekommenderar i stort sett alla att skriva ett testamente. Gifta utan barn där partnern ska ärva allt eller ensamstående förälder med ett barn, som ska ärva allt, behöver inte skriva testamente. I alla övriga familjekonstellationer rekommenderar vi att ett testamente skrivs.


SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet

Vår Begravningsbyrå har ett unikt samarbetsavtal med SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet. Avtalet innebär att medlemmarna i föreningen får rabatt på begravningsbyråns samtliga tjänster. Dessutom ingår i avtalet att lokalföreningarna inom Stockholmsdistriktet har rätt till kostnadsfria föreläsningar om hur man ska planera inför sin egen hädanfärd.

Kontakta vår Begravningsbyrå vi har lång erfarenhet av begravningar i Stockholm. Ring oss för kostnadsfri rådgivning.